Saltar apartados
  • UA
  • veu.ua.es
  • CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I CULTURA 2004

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I CULTURA 2004


El Vicerectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant (UA), amb la finalitat de promoure i incentivar les activitats extraacadémicas dirigides a completar la formació acadèmica i cultural de la comunitat universitària de la UA, així com afavorir l'aproximació de la Universitat a altres institucions i a la societat en general, ha publicat la Convocatòria d'Ajudes per a finançar l'organització d'activitats culturals.
Qualsevol membre del personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) o alumne podrà sol·licitar les ajudes per a efectuar congressos, seminaris, jornades, conferències i actes de similar naturalesa. Les sol·licituds, que poden recollir-se en el Punt d'Informació de Cultura (PIC) (baixos del Paranimf), en la web del Vicerectorat o en la revista digital del Vicerectorat www.veu.ua.es), es dirigiran al Vicerector d'Extensió Universitària i es presentaran en el Registre General de la Universitat del 10 de novembre al 10 de desembre de 2003. Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda.
Els aspirants deuran adjuntar la següent documentació: Memòria descriptiva de l'activitat, en la qual deurà constar els objectius; relació de les persones que van a col·laborar en el seu desenvolupament; sector al que va dirigit l'esdeveniment i calendari aproximat de l'activitat. Fotocòpia del DNI del sol·licitant; document justificatiu de vinculació a la Universitat en cas que el sol·licitant siga una associació; aval del Consell del Departament, si ho presenta un membre del PDI. A més, es presentarà una Memòria econòmica, on constarà els ingressos i despeses de l'activitat. Després de la finalització del termini, es reunirà la Comissió de Valoració, presidida pel vicerector d'Extensió Universitària o la persona en qui delegui. Una vegada atorgades les Ajudes Universitàries s'obrirà un termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions.


VEU Revista cultural de la Universitat d'Alacant


Revista Cultural VEU
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464