Saltar apartados
  • UA
  • veu.ua.es
  • CONVOCATÒRIA "MULIER, MULIERIS 07", CREACIÓ ARTÍSTICA SOBRE LA DONA

CONVOCATÒRIA "MULIER, MULIERIS 07", CREACIÓ ARTÍSTICA SOBRE LA DONA


Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) organitza la convocatòria «Mulier, mulieris» amb l´objectiu de facilitar un espai per a la creació artística dirigida a reflexionar sobre les diferents problemàtiques que afecten les dones: identitat de gènere, discriminació en l'àmbit laboral, social i cultural, educació familiar i escolar en la igualtat, autonomia per a la decisió en llibertat o violència domèstica.

Aquesta convocatòria naix amb vocació de pluralitat; està oberta a artistes dels dos sexes que es qüestionen l'estatus de la feminitat, a la utilització de qualsevol mitjà expressiu que implique una creació plàstica (pintura, fotografia, vídeo, escultura, conjunció de diversos mitjans, etc.), al tractament del tema des d'una perspectiva personal o global.

BASES

PRIMERA. Objecte

Abordar la problemàtica femenina des de la creació plàstica amb la finalitat de fomentar el diàleg entre art i societat.
Afavorir la difusió de l'obra dels artistes seleccionats que s'exposarà de manera col·lectiva als espais del Museu de la Universitat d'Alacant i inclosa en un catàleg.
L'exposició s'inclourà dins de la programació d'activitats que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, se celebren a la Universitat d'Alacant.

SEGONA. Participants

Podran presentar projectes, de manera individual o col·lectiva -en aquest cas hauran de nomenar un representant- artistes de qualsevol sexe, edat i nacionalitat.
L'autor haurà de presentar, juntament amb l'obra, la documentació següent:
- Memòria de la proposta expositiva que l'artista o artistes consideren.
- Dades personals, una fotografia i fotocòpia del DNI.
- Currículum adaptat als epígrafs següents: Formació. Beques. Premis. Exposicions col·lectives (*). Exposicions individuals (*). Obres en museus i col·leccions (*). Obres en espais públics (*).
*Cal indicar en quina d'aquestes hi ha catàleg editat.
- Fitxa tècnica de l'obra: tècnica, dimensions i any, com també imatges d'aquesta per a reproduir-la en el catàleg. Els autors es comprometen a autoritzar-ne la reproducció a través dels suports que edite el Museu de la Universitat o a instàncies de terceres persones per a divulgar-la.
- Tota la documentació addicional que l'artista o artistes consideren oportuna.

TERCERA. Característiques de les obres

Es podrà presentar un màxim de tres obres per participant.
El tema guardarà relació amb l'objecte de la convocatòria.
La tècnica serà lliure.
Els formats de les obres estaran condicionats a l'espai que el Museu de la Universitat d'Alacant haja establit per a l'exposició d'aquestes.
En cas de tractar-se d'obres amb particularitats en el muntatge, s'hauran d'acompanyar de les instruccions corresponents.

QUARTA. Recepció d'obres

Els concursants presentaran, juntament amb l'obra, un exemplar de la documentació completa en suport digital i una còpia en paper al Museu de la Universitat d'Alacant, campus de la Universitat d'Alacant, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant), durant el període del 26 al 31 de gener de 2007, inclusivament, en horari de 8.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres, i de 10.00 a 14.00 hores els dissabtes.

CINQUENA. Resolució

El jurat designat per la Universitat d'Alacant seleccionarà les obres que s'exposaran a les instal·lacions del Museu.
La resolució es farà pública el dia 9 de febrer de 2006, i els seleccionats seran informats per telèfon, fax o correu electrònic.

SISENA. Exposició i catàleg

El Museu de la Universitat d'Alacant s'encarregarà del muntatge de l'exposició i també de l'edició d'un catàleg de la mostra, del qual es remetran diversos exemplars a tots els participants.

SETENA. Retirada de l'obra

Les obres no seleccionades podran ser retirades a petició dels autors a partir de l'endemà del dia de la decisió del jurat i fins al 28 de febrer de 2007.
Les obres seleccionades podran ser retirades en un termini de quinze dies a partir de la clausura de l'exposició.
Una vegada que finalitze el termini de devolució, s'entendrà que tant les obres seleccionades com les no seleccionades han sigut abandonades per l'autor, raó per la qual passaran automàticament a la propietat i lliure disposició del Museu de la Universitat d'Alacant.

VUITENA. Responsabilitat

El Museu de la Universitat d'Alacant vetlarà per la bona conservació de les obres mentre estiguen en poder seu.

NOVENA

Els organitzadors es reserven el dret de modificar o prendre iniciatives no regulades per aquestes bases sempre que siga per a la millora de l'organització de la convocatòria.
La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions del jurat.


VEU Revista cultural de la Universitat d'Alacant


Revista Cultural VEU
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464