Saltar apartados
  • UA
  • veu.ua.es
  • CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER A CURSOS DEL CED

CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER A CURSOS DEL CED

a) Les propostes podran ser fetes per professorat de la Universitat d’Alacant o aliè a aquesta. En qualsevol cas, cada curs haurà de tenir un director o directora, que haurà de pertànyer a la Universitat d’Alacant, segons la normativa de cursos especials d’aquesta Universitat.
b) Les propostes de cursos han de tenir en compte els aspectes següents:

1. NORMES D’ORDRE ACADÈMIC

1.1 Els cursos hauran d’ajustar-se al calendari següent:
• Cursos d’hivern: del 15 d’octubre al 21 de desembre de 2007
• Cursos de primavera: del 18 de febrer al 15 de maig de 2008
• Cursos d’estiu: del 30 de juny al 31 de juliol de 2008

1.2 Cada director o directora podrà presentar una o diverses propostes de curs.

1.3 Les propostes inclouran:
• Indicació del nombre de crèdits del curs
• Un esquema del contingut del curs
• Una previsió del professorat participant, adjuntant-ne currículum abreujat
• Una previsió de les despeses del curs en la qual es detallaran les retribucions del professorat participant, els viatges i les nits d’hotel previstes.

1.4 Les retribucions del professorat de la Universitat d’Alacant seran de 90 euros bruts/hora lectiva. La retribució econòmica del professorat aliè a la Universitat d’Alacant serà proposada per la direcció del curs i haurà de ser aprovada per la Comissió de Cursos del Centre d’Estudis sobre la Dona.

1.5 Per als cursos seleccionats se sol•licitarà el reconeixement de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC) i el de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

1.6. Per a la realització de cada curs serà necessari que hi haja 40 alumnes matriculats. No obstant això, en casos excepcionals, el curs podrà portar-se a terme amb un nombre inferior d’alumnes si així ho considera la Comissió de Cursos del CED.


2. NORMES DE COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

2.1 El director o directora del curs serà responsable de les relacions amb el Centre d’Estudis sobre la Dona i de les gestions necessàries per al desenvolupament del curs. La retribució per la direcció i coordinació del curs serà de 90 euros bruts per crèdit.

2.2 Correspon al director o directora de cada curs:
• Informar el CED de la distribució de crèdits entre el professorat del curs.
• Col•laborar amb el CED per a:
. Facilitar les dades necessàries per al desenvolupament de les ponències (dades personals dels ponents, condicions de desplaçament i allotjament, material tècnic necessari, etc.).
. Coordinar i assegurar l’enviament dels materials acadèmics que ha de remetre cada ponent.
. Proporcionar la documentació necessària per a la CECLEC.
• Informar el professorat del curs sobre els següents aspectes d’organització:
. Dates del curs, hora d’intervenció i títol de la ponència.
. Condicions de viatge, allotjament, desplaçament i retribució.
. Previsió d’infraestructures i material tècnic.
• Atendre, tant a efectes acadèmics com organitzatius, el professorat convidat.
• Supervisar l’arreplega de signatures de comprovació d’assistència en totes les sessions.
• Elaborar i revisar la prova d’avaluació que corresponga per a la concessió de crèdits de lliure elecció.
• Signar les actes corresponents i els diplomes acreditatius.

2.3 El CED es responsabilitza de:
• La coordinació administrativa i la gestió econòmica dels cursos que s’aproven.
• El trasllat, allotjament i manutenció del professorat que participe en els cursos:
- Els viatges s’organitzaran per mitjà de l’agència de viatges de la Universitat d’Alacant, per la via més directa i la tarifa més econòmica.
- Als professors i professores que es traslladen pels propis mitjans se’ls reemborsarà l’import del bitllet o del quilometratge sempre que el director o directora del curs ho haja comunicat amb la suficient antelació.
- Els dies d’allotjament addicionals i les despeses de viatge dels acompanyants seran per compte del professorat.


3. SOL•LICITUDS

3.1 Les propostes de curs es faran arribar al CED per correu ordinari o per correu electrònic.
3.2 El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 17 d’abril de 2007.

4. SELECCIÓ I BAREMACIÓ DE LES PROPOSTES

4.1 Els criteris que determinaran l’admissió i selecció de les propostes presentades seran, d’acord amb les fins i objectius del CED establits en el reglament intern, els següents:

• El desenvolupament d’una temàtica de gènere ………………..…….... fins a 2,5 punts
• L’enfocament metodològic des d’una perspectiva de gènere..……...... fins a 2,5 punts
• L’especialització del curs o el caràcter interdisciplinari de la proposta….. fins a 1 punt
• El caràcter innovador de la proposta……………………………...…….. fins a 1 punt
• L’interès formatiu de la proposta per a l’alumnat …………….……….…..fins a 1 punt
• El currículum del professorat participant……………………………......... fins a 1 punt
• L’estimació del cost de cada curs…………………………………………..fins a 1 punt


4.2 Les propostes seran baremades per la Comissió de Cursos, formada per la directora del CED i les coordinadores de docència i investigació.


4.3 La resolució de la Comissió es publicarà en la pàgina web del centre abans del 7 de maig de 2007.

VEU Revista cultural de la Universitat d'Alacant


Revista Cultural VEU
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464