Saltar apartados

I Certamen de Relats Curts per a Novells

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant i la llibreria Pynchon&Co convoquen el I Certamen de Relats Curts per a Escriptors Novells de la Província d'Alacant.

S’hi podran presentar totes les persones d'entre 16 i 25 anys matriculades en qualsevol centre universitari o institut de batxillerat de la província d'Alacant. Els relats que presenten hauran de complir els requisits següents

BASES

Primera: El tema del relat és lliure. Es podrà presentar una única obra per persona.

Segona: Els treballs tindran una extensió màxima d'un full en format A4, lletra Times New Roman 12, amb interlineat a 1,5.

Tercera: Les obres hauran d'estar escrites en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, ser originals i inèdites, no premiades ni publicades amb anterioritat en qualsevol suport o plataforma en línia. Qualsevol plagi serà exclòs del certamen.

Quarta: Els premis són individuals i es podran declarar deserts.

Cinquena: Les autores o els autors de les obres premiades tindran l'obligació d'assistir a l'acte de lliurament de premis, que constaran d'un primer premi de 200 € i un segon premi de 100 €.

Sisena: El jurat estarà compost per persones designades pel Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística i per la llibreria Pynchon&Co. La decisió del jurat serà inapel·lable i es publicarà en la pàgina www.veu.ua.es del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la UA.

Setena: Les obres es presentaran per correu electrònic, a l'adreça info@libreriapynchon.com o a l'adreça concursos.cultura@ua.es. S'hi hauran d'adjuntar tres arxius:

Arxiu 1: El relat, signat amb pseudònim, amb el format títol-pseudònim.pdf

Arxiu 2: El document amb el nom, els cognoms, la data de naixement, correu electrònic i telèfon de contacte, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la TIU en cas de ser estudiant universitari, o document que acredite que està matriculat en el centre en què es cursen els estudis de batxiller.
Aquest document haurà de tenir el format pseudònim-plica.pdf

Arxiu 3: Declaració jurada en la qual es manifeste el caràcter original i inèdit de l'obra, la titularitat exclusiva de l'autor sobre tots els seus drets i l'acceptació de totes les condicions establides en aquestes bases.

Per exemple, si tenim un relat titulat «Mil finestres», signat per John Peter, els arxius que caldrà enviar són:

- arxiu 1: milfinestres -johnpeter.pdf
- arxiu 2: johnpeter-plica.pdf
- arxiu 3: declaració-milfinestres.pdf

Vuitena: El termini de presentació serà del 20 de març al 31 de maig.

Novena: La resolució i lliurament de premis tindrà lloc al llarg del mes de juny.

Desena: Les obres premiades quedaran en propietat dels organitzadors del certamen, que podrà publicar-les en el format que considere oportú.

Més Informació:

E-mail: concursos.cultura@ua.es
E-mail: info@libreriapynchon.com
Web: http://www.libreriapynchon.es

Fitxer adjunt: Imagen con las bases del certamen

Fitxer adjunt: Imatge amb les bases del certamen


VEU Revista cultural de la Universitat d'Alacant


Revista Cultural VEU
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464